PRACA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA NAUCZYCIELKI MATEMATYKI

KONKURS MATEMATYCZNY

ZADANIA KONKURSOWE

 

Regulamin konkursu- etap międzyszkolny
Zadania konkursowe
Schemat punktowania zadań
Dyplom dla uczestnika
SAMORZĄD UCZNIOWSKI

POTYCZKI MATEMATYCZNE
ETAP MIĘDZYSZKOLNY
 

KLASY CZWARTE
.................................
Tu wpisz swój kod

Na rozwiązanie tych zadań masz 60 minut.
Pamiętaj! Zapisuj wszystkie obliczenia i Twoje rozważania .
Do zadania z geometrii wykonaj rysunek.
Na koniec wpisz odpowiedź.
Powodzenia!


Zadanie 1:
W koszyku były jabłka. Marek zjadł połowę jabłek, Jacek połowę tego co zostało, a gdy Basia zjadła 3 jabłka, to zostało ich 7.
Ile jabłek było na początku w koszyku ? ( 4pkt )


Zadanie 2:
Właściciel hotelu kupił 12 kołder i 24 poduszki. Zapłacił 2040 zł. Policzył, że gdyby kupił tyle samo kołder i dwa razy mniej poduszek, zapłaciłby 1560 zł.
Jaka była cena kołdry, a jaka poduszki ? ( 6 pkt )


Zadanie 3:
Obwód prostokąta wynosi 54 cm. Jego szerokość jest równa połowie długości.
Ile wynosi długość prostokąta ? ( 4 pkt)

Zadanie 4:
Kierowca przejechał 300 km samochodem i zużył 24 l paliwa. Ile zł będzie kosztować paliwo na przejazd 1000 km tym samochodem, jeżeli cena jednego litra benzyny jest równa 1 zł 20 gr?
( 4 pkt )

 

PLIK DO POBRANIA- ZADANIA KONKURSOWE DLA KL.IV
 

 

POTYCZKI MATEMATYCZNE
ETAP MIĘDZYSZKOLNY


KLASY PIĄTE
.................................
Tu wpisz swój kod

                                                                                                Na rozwiązanie tych zadań masz 60 minut.
                                                                                         Pamiętaj! Zapisuj wszystkie obliczenia i Twoje rozważania.
                                                                                         Do zadania z geometrii wykonaj rysunek.
                                                                                         Na koniec wpisz odpowiedź.
                                                                                                                                                    Powodzenia!

Zadanie 1:
Agnieszka, Dorota, Ewa i Kasia mają razem 1570 znaczków. Gdyby Agnieszka dokupiła 30 znaczków, a Kasia podarowała Dorocie 10, a Ewie 20 znaczków, to każda z dziewcząt będzie miała po tyle samo znaczków.
Ile znaczków ma każda z dziewczynek ? ( 4 pkt )


Zadanie 2:
W trójkącie rozwartokątnym ABC kąt przy wierzchołku B jest trzy razy większy od kąta przy wierzchołku A, a kąt przy wierzchołku C jest o 20˚ mniejszy od kąta przy wierzchołku A.
Oblicz miary kątów tego trójkąta. ( 4 pkt )


Zadanie 3:
Zapytano wędkarza, ile waży złowiona przez niego ryba, na co wędkarz odpowiedział: - Waży ona 2/5 kg i jeszcze 2 razy po 1/5 wagi swojej masy.
Oblicz, ile waży ryba ? ( 4 pkt )


Zadanie 4:
Sad zajmuje 2/5 gospodarstwa pana Zenona. W sadzie rosną jabłonie, śliwy i grusze. Obszar obsadzony jabłoniami stanowi 3/4 sadu, gruszami – 1/6 sadu.
Jaki obszar zajmują śliwy, jeśli gospodarstwo pana Zenona ma obszar 30 ha ?
( 4 pkt )

PLIK DO POBRANIA- ZADANIA KONKURSOWE DLA KL.V

 

POTYCZKI MATEMATYCZNE
ETAP MIĘDZYSZKOLNY


KLASY SZÓSTE
.................................
Tu wpisz swój kod


                                                                                                        Na rozwiązanie tych zadań masz 60 minut.
                                                                                         Pamiętaj! Zapisuj wszystkie obliczenia i Twoje rozważania.
                                                                                         Do zadania z geometrii wykonaj rysunek.
                                                                                         Na koniec wpisz odpowiedź.
                                                                                                                                                        Powodzenia!


Zadanie 1:
Kolejne boki czworokąta wyrażone są liczbami: 2, a, b, c. Średnia arytmetyczna pierwszego i drugiego boku jest równa 3, a średnia arytmetyczna pierwszego, drugiego i trzeciego boku jest równa 4.
Wyznacz długości wszystkich boków wiedząc, że jego obwód wynosi 20. ( 4 pkt )


Zadanie 2:
W graniastosłupie prostym podstawą jest trójkąt prostokątny o bokach 5cm, 12cm i 13cm.
Oblicz objętość tej bryły, jeżeli pole powierzchni całkowitej jest równe 360 cm².
( 5 pkt )


Zadanie 3:
Grupa harcerzy z klasy szóstej w ciągu trzydniowego rajdu pokonała trasę długości 40 km.
Pierwszego dnia przeszli 35% trasy. Drugiego 50% pozostałej trasy i 1km.
Który z odcinków trasy był najkrótszy ? ( 4pkt )


Zadanie 4:
Uczeń kupił 4 książki. Wszystkie bez pierwszej kosztowały 42zł, wszystkie bez drugiej – 40zł, wszystkie bez trzeciej – 38zł, a bez czwartej – 36zł.
Ile kosztowała każda książka ? ( 4 pkt )
 

PLIK DO POBRANIA- ZADANIA KONKURSOWE DLA KL.VI

 

Sylwia Kotowska - nauczycielka matematyki w Publicznej Szkole Podstawowej